Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

(+) Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος: Περί Χριστιανικού Έθνους


Ο λόγοι τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, πού κολουθον, σκοπεύουν κριβς στό νά καταρρίψουν τήν ψευδαίσθησι, τι ο λληνες εμαστε ξ ρισμο, λόγ τς λληνικής καταγωγς μας κ.λπ., νώτεροι πό τούς λλους ρθόδοξους λαούς. 

(Πρβλ. ρχιμ. πιφανίου Θεοδωροπούλου, ρθρα-Μελέται-πιστολαί, ν θήναις, 1986, «Περί τάς λληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).
Χριστιανικό θνος

-Γέροντα, ποιό θνος ννοε Κύριος, ταν λέη, «ρθήσεται  φ’ μν (πό τούς σραηλτες) βασιλεία το Θεο καί δοθήσεται θνει ποιοντι τούς καρπούς ατς» (Ματθ. 21,43 2).

ναι τό σύνολον τν ρθοδόξων Χριστιανν. Διότι, πως λέγει Γραφή, «ν παντί θνει φοβούμενος ατόν… δεκτός ατ στι» (Πράξ. 10,35 3.). πομένως τό νέο θνος, στό ποο ναφέρεται Κύριος, εναι ρθόδοξος Χριστιανικός κόσμος, σχέτως φυλς, γλώσσης, χρώματος κ.λπ.. Ατός εναι λαός το Θεο γιος, νέος σραήλ. Τό σύνολον τν νθρώπων, πού θά πιστεύσουν στόν Χριστό, θά Τόν ποδεχθον ς Υό το Θεο καί θά γίνουν μέλη τς κκλησίας Του. Δέν ννοε Κύριος ποκλειστικς τό λληνικό θνος. ς μή λησμονομε, τι ο πρτοι – πρτοι Χριστιανοί δέν σαν λληνες. βραοι σαν. Καί ο πόστολοι σαν βραοι. Καί μέ βραίους διαδόθηκε Χριστιανισμός. Μήπως λοι ο Πατέρες σαν λληνες; γιος ωάννης Δαμασκηνός ταν Σύρος, Μέγας ντώνιος, Καθηγητής το Μοναχισμο, ταν Αγύπτιος, καί τόσοι λλοι. Γιατί δέν τά βλέπουμε ατά; 

Καί γώ λληνας εμαι καί γαπ τήν πατρίδα μου. Προσοχή μως. ς μήν δηγομε τά πράγματα σ’ ναν λλου εδους ρατσισμό μέσα στήν κκλησία, λέγοντας, «μες ο λληνες εμεθα καλλίτεροι πό σς πού εσθε Σλάβοι, πού εσθε Γάλλοι, πού εσθε Κινέζοι». νώπιον το Κυρίου εμεθα λοι σοι. ντί καυχήσεως, ς κοιτμε νά γινώμεθα ξιοι ατς τς μεγάλης ποχρεώσεως, τήν ποία χουμε πρός τήν κληρονομία τν Πατέρων μας. ς μήν μοιάσουμε στούς ουδαίους, ο ποοι δέν καναν ,τι κανε βραάμ, λλά καυχντο, τι ταν τέκνα το βραάμ. ς μή βλέπουμε μόνο σα συμφέρουν σ’ μς τούς λληνες.  

-Δηλαδή Γέροντα, εναι τυχαο τό γεγονός, τι Χριστιανισμός διαδόθηκε μέ τήν λληνική γλσσα;

-Στό σχέδιο το Θεο τίποτε δέν εναι τυχαίο∙ κάθε τί χει τό σκοπό καί τό λόγο του. πό τό σημεο, μως, ατό μέχρι τό σημεο νά ποστηρίζουμε τι ετυχς πού πήρχαμε μες ο λληνες καί γλσσα μας, διότι λλοις τί θά κανε Θεός, πόστασις εναι μεγάλη. ς μή καταλαμβανώμεθα πό σωβινιστικό οστρο. Τό γεγονός, τι εχε ξαπλωθ λληνική γλσσα μέ τίς κστρατεες το Μεγάλου λεξάνδρου στά πέρατα το κόσμου, βοήθησε στό νά γίνεται κατανοητό τό μήνυμα το Εαγγελίου. λλ’ ν Θεός θελε νά οκονομήση λλοις τό σχέδιό Του, κανείς δέν θά μποροσε νά Τόν μποδίση. Γιά τόν Θεό τίποτε δέν εναι δύνατο. Μποροσε νά κφράση τό μήνυμα τς Σωτηρίας καί στή φτωχότερη γλσσα, ν θελε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου