Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤῼ ΑΓΙΟΙ ΜΘ´ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (27 Σεπτεμβρίου)

Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Ο γιοι ατοί ζοσαν στήν Ρώμη πί Διοκλητιανο το βασιλι. Ο γιος Καλλίστρατος συνελήφθη ς χριστιανός πό τόν στρατηλάτη Περσεντίνο κι πειδή μολόγησε τι Χριστός εναι ληθινός Θεός κτυπήθηκε σχυρά. Επειτα τόν βαλαν πάνω σέ στρακο καί τόν συραν πάνω του. Κατόπιν τόν βαλαν σ να σακκί καί τόν ριξαν στήν θάλασσα. Σχίστηκε μως τό σακκί καί βγκε ξω γιής. Εδαν τό θαμα ατό σαράντα ννέα στρατιτες καί πίστεψαν καί κενοι στόν Χριστό. Ο Περσεντίνος τότε τούς βασάνισε καί τούς βαλε στήν φυλακή μαζί μέ τόν Καλλίστρατο, ποος βρκε τήν εκαιρία νά τούς διδάξει γιά τήν κρίση το Θεο, γιά τήν Ανάσταση καί γιά τήν ψυχή. Στήν συνέχεια φο τούς βγαλαν λους πό τήν φυλακή, Καλλίστρατος προσευχήθηκε καί ριξε κάτω τά εδωλα. Μόλις τό εδαν ατό καί λλοι στρατιτες, κατόν γδόντα τέσσερις ( κατά λλους κατόν τριάντα πέντε) τόν ριθμό, πίστεψαν καί ατοί, πότε ο δυνάστες κοψαν τά κεφάλια λων.

Τό γεγονός τι γιος Καλλίστρατος πρξε πλός στρατιώτης τς Ρωμαϊκς ατοκρατορίας γίνεται φορμή πό τόν μνογράφο του γιο Ιωσήφ νά τόν δε σέ μία διπλή στρατιωτική διάσταση: φενός τι πό πλευρς πνευματικς στρατιώτης ναδείχτηκε στρατηγός, φετέρου τι καί μετά τόν θάνατό του συνέχισε τήν στρατιωτική του διότητα.

Τί ννοε γιος μνογράφος; Ο Καλλίστρατος μέ τήν σταθερότητά του στήν χριστιανική πίστη ντιπαρατάχτηκε στόν διώκτη διάβολο καί τά ργανά του ς στρατηγός, μέ ποτέλεσμα μάλιστα νά σαγηνεύσει καί τούς αχμάλωτους το διαβόλου καί νά τούς δηγήσει στήν θεία ζωή. (Στρατηγός σπερ ριστος, μάρτυς, τ διώκτ παραταξάμενος, σαγήνευσας πρός θείαν ζωήν αχμαλώτους πάλαι ος κέκτητο(δή δ´): Μάρτυς Καλλίστρατε, σάν ριστος στρατηγός ντιπαρατάχτηκες στόν διώκτη (διάβολο) καί σαγήνευσες πρός τήν θεία ζωή τούς αχμάλωτους τούς ποίους παλιά εχε δικούς του).

Διαβάστε τη συνέχεια στο ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου