Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Εσθονία και την Φιλλανδία


Πατριάρχης εἰς Ἐσθονίαν καί Φιλλανδίαν
         
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 4ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου καί Βοστώνης κ. Μεθοδίου, τῶν Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Θεοδώρου καί Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Ταλλίν Ἐσθονίας, ἔνθα θά διαμείνῃ ἐπί μίαν ἑβδομάδα, ἐκεῖθεν δέ θά μεταβῇ εἰς Φιλλανδίαν, ἵνα προστῇ προγραμματιζομένων ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀπονομῆς τοῦ αὐτονόμου εἰς τάς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας καί Φιλλανδίας.
Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Παναγιωτάτου, Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὅστις καί προέπεμψεν Αὐτόν ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Πόλεως.
Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου