Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ


            Εἰς ἀπάντησιν σχετικῆς ἀνταποκρίσεως ἐκ Σόφιας τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον δηλοῖ ὅτι: 
1.- Τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον ἐπλησίασε καί ἐχαιρέτισεν ἐντός τοῦ ἱ. Βήματος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ ὁ φερόμενος ὡς ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων κ. Στέφανος, εἰς τόν ὁποῖον ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη νά εὑρεθῇ λύσις εἰς τό θέμα των, ἡ ὁποία θά τούς εἰσαγάγῃ εἰς τήν κανονικότητα.
2.- Ὁ πλησίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἱστάμενος Μακ. Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος συνεμερίσθη τήν εὐχήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
3.- Εἰς οὐδεμίαν σχετικήν δήλωσιν προέβη ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης πρός τά ΜΜΕ κατά τήν ἐν Σόφιᾳ διήμερον παρουσίαν Του.
            Ταῦτα πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας.

            Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 12ῃ Νοεμβρίου 2012


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου