Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

25 Νοεμβρίου: Κυριακή ΙΓ΄ ΛουκάΚ υ ρ ι α κ ή   Ι Γ΄ Λ Ο Υ Κ Α

Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. 
Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί πανσόφου Αἰκατερίνης καί 
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου.

Ἦχος πλ. δ΄ – Ἑωθινόν Γ΄


Ἀπόστολος: Τῆς Ἁγίας· «Πρό τοῦ ἐλθεῖν τήν πίστιν...» (Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄ 1-5), ζήτει τοῦτον τῇ Πέμπτῃ ιε΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν.

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς ιγ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ· «Ἄνθρωπός τις προσ­ῆλθε τῷ Ἰησοῦ...»(Λουκ. ιη΄ 18-27).


Δείτε το Τυπικό από το Ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου