Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

11η Νοεμβρίου: Κυριακή Η΄ ΛουκάΚ υ ρ ι α κ ή   Η΄ Λ Ο Υ Κ Α
  
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου. 
Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Στεφανίδος, καί 
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν καί Ὁμολογητοῦ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου.

Ἦχος πλ. β΄ – Ἑωθινόν Α΄

Ἀπόστολος: Τῶν Ἁγίων· «Ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι...» (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15), ζήτει τοῦτον τῇ Κυριακῇ ιε΄ ἑβδομάδος Ἐπιστο­λῶν.

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς η΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ· «Νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ...»(Λουκ. ι΄ 25-37).
Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου