Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

«Ο Αγιώνυμος Άθως. Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων», ο νέος διπλός ψηφιακός δίσκος του Βυζαντινού Χορού ΤΡΟΠΟΣΕκδόθηκε ο νέος διπλός ψηφιακός δίσκος του Βυζαντινού Χορού ΤΡΟΠΟΣ, υπό την διεύθυνση του Κ. Αγγελίδη, με μέλη από την ακολουθία των αγιορειτών πατέρων.
Στόν Ἁγιώνυμο Ἄθω, τήν πόλη τῶν μοναζόντων, προσκυνητές τῆς μνήμης πάντων τῶν ὁσίων καί ἱεραρχῶν, τῶνὁσιομαρτύρων καί ἱερομαρτύρων, τῶνἐπωνύμων καί ἀνωνύμων γινόμαστε ὅλοι μέσω τῆς νέας ἔκδοσης τοῦ ΒυζαντινοῦΧοροῦ ΤΡΟΠΟΣ καί τοῦ Κέντρου Μελετῶν Ψαλτικῆς Τέχνης.
Ἕνα ὑμνολογικό ἀριστούργημα, ποίημα τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἡ ἀσματική ἀκολουθία τῶν Ἁγιορειτών Πατέρων πού ψάλλεται τή Β' Κυριακή τοῦ Ματθαίου, μετά τῶν Ἁγίων Πάντων,ἐνδύθηκε μουσικά ἀπό Ἁγιορείτες μελοποιούς. Τόν Ματθαίο Βατοπαιδινό (+1849), τόν Ιωάσαφ Διονυσιάτη (+1866) καί τούς μεταγενέστερους Ἀθανάσιο ἱερομόναχο καί Δανιήλ μοναχό, τούς Δανιηλαίους.

Διαβάστε τη συνέχεια 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου