Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Ύμνοι των Εισοδίων της Θεοτόκου, σε νεοελληνική απόδοσηΑπό το ιστολόγιο "Θησαυρός Γνώσεως και Ευσεβείας"
Ἦχος α΄.Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος
Σήμερον πιστοὶ χορεύσωμεν, ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, τῷ Κυρίῳ ᾄδοντες, τιμῶντες καὶ τὴν αὐτοῦ, ἡγιασμένην σκηνήν, τὴν ἔμψυχον κιβωτόν, τὴν τὸν ἀχώρητον Λόγον χωρήσασαν· προσφέρεται γὰρ Θεῷ, ὑπερφυῶς τῇ σαρκὶ νηπιάζουσα, καὶ Ἀρχιερεὺς ὁ μέγας, Ζαχαρίας δέχεται, εὐφραινόμενος ταύτην, ὡς Θεοῦ κατοικητήριον.
(Σήμερα ας στήσουμε οι πιστοί χορούς στον Κύριο ψάλλοντας και μ’ άσματα ανυμνώντας, κι ακόμα τη σκηνή την αγιασμένη του τιμώντας, την κιβωτό την έμψυχη, που χώρεσε τον Λόγον τον αχώρητο. Ιδού που εκείνη στον Θεό προσφέρεται νήπιο κι όμως μ’ όρους υπερφυσικούς. Με τί ευφροσύνη ο αρχιερεύς, ο μέγας Ζαχαρίας, την δέχεται σαν το κατοικητήριο του Θεού.)
Διαβάστε τη συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου