Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας: ο επίσκοπος των 17 χριστιανών (17 Νοεμβρίου)


Έναν μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας εορτάζουμε σήμερα, τον Άγιο Γρηγόριο Νεοκαισαρείας τον Θαυματουργό. Τα τού βίου του είναι όλα θαυμαστά, και μπορούμε να τα βρούμε σε όλα τα συναξάρια, έντυπα ή ηλεκτρονικά. Ενδεικτικά παραπέμπουμε στο www.saint.gr Ένα μόνο σημείο από όλα τα θαυμαστά της ζωής του θέλουμε να τονίσουμε.
Όταν ο Άγιος πήγε στην επισκοπή του βρήκε 17 χριστιανούς!
Δεν λυπήθηκε, δεν το θεώρησε υποτιμητικό. Δεν απογοητεύτηκε και δεν φοβήθηκε σύμφωνα με το «μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατήρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τήν βασιλείαν» (Λουκά 12,32). Με πίστη βαθιά και εμπιστοσύνη στον Κύριο, πιστεύοντας στο «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλ. 4,13), και στο «Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β' Τιμ., 2,1), με το κήρυγμα, το παράδειγμά του, την ζωή και τα έργα του, κατάφερε να φέρει στον Χριστό και στην Εκκλησία όλους σχεδόν τους κατοίκους της Πόλης. Και είδε να εφαρμόζετε πλήρως το "τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν" (Λουκά 18,27). 
Όταν εκοιμήθη στην πόλη υπήρχαν 17 ειδωλολάτρες!
Το γεγονός αυτό πολλά μπορεί να ωφελήσει και διδάξει όλους τους πιστούς, κληρικούς και λαϊκούς, για το τι μπορεί να γίνει όταν εμπιστευθούμε απόλυτα τη ζωή, τις ενέργειές μας και τις προσπάθειές μας στη Χάρη του Θεού και της Αγίας Του Εκκλησίας. Μόνοι μας τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Με τη χάρη του Θεού τα πάντα, ακόμα κι εκείνα που φαίνονται ακατόρθωτα!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου