Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

18 Νοεμβρίου: Κυριακή Θ΄ Λουκά


Κ υ ρ ι α κ ή   Θ΄ Λ Ο Υ Κ Α

Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Πλάτωνος. 
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ρωμανοῦ. 
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ρωμανοῦ καί Ζακχαίου τῶν Διακόνων. 
Τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀναστασίου τοῦ ἐκ Παραμυθίας.

Ἦχος βαρύς – Ἑωθινόν Β΄


Ἀπόστολος: Κυριακῆς κδ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν· «Χριστός ἐστιν ἡ εἰρή­νη ἡμῶν...»(Ἐφεσ. β΄ 14-22).

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς θ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ· «Ἀνθρώπου τινός πλουσίου...» (Λουκ. ιβ΄ 16-21)


Δείτε το Τυπικό από το Ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου