Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ (Σκέψεις γιά τήν καλύτερη σχέση μεταξύ τους)

Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δορμπαράκη

(1) Ἡ κατανόηση ὅτι ὁ πρῶτος σκοπός τοῦ γάμου δέν εἶναι ἡ τεκνοποιΐα, ἀλλά ἡ συμπλήρωση τοῦ ἑνός μέ τόν ἄλλον καί ἡ ἀλληλοβοήθειά τους γιά τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία τους. Ὅσο οἱ σύζυγοι κατανοοῦν ὅτι ὁ καθένας εἶναι ἐκεῖ γιά τόν ἄλλον, ὅτι ὁ καθένας συνιστᾶ τήν προτεραιότητα τοῦ ἄλλου, τόσο θά βαθαίνουν τήν ἐπικοινωνία μεταξύ τους καί θά δίνουν τή μεγαλύτερη ὤθηση γιά τήν ὁμαλή πορεία τοῦ παιδιοῦ τους πρός τήν ὡρίμανση. Ὅπως σωστά ἔχει εἰπωθεῖ, τά παιδιά ἀγχώνονται καί πανικοβάλλονται ὅταν νιώθουν ὅτι αὐτά εἶναι τό ἐπίκεντρο τῆς οἰκογένειας. Καί δικαίως: γίνεται ἀνατροπή τῶν προτεραιοτήτων. Τά παιδιά εἶναι ὁ καρπός τῆς ἀγάπης τῶν συζύγων, οἱ γονεῖς  εἶναι ὑποχρεωμένοι νά τά φροντίζουν, νά τά περιποιοῦνται, νά κάνουν τά παιδιά τους νά νιώθουν ἀσφαλῆ μέσα στά πλαίσια τῆς ἀγάπης τους, ἀλλά νά μή τά θεοποιοῦν. 

Διαβάστε το κείμενο στο "Ακολουθείν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου