Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Οικ. Πατριαρχείο: Η χειροτονία του Μητροπολίτου Κυδωνιών


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαι Ειδησεις


Η ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

Α.Θ.Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης Νοεμβρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος καί πλῆθος προσκυνητῶν.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 18ην ἰδίου, προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, καθἥν ἐτελέσθη καί εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κυρίου Ἀθηναγόρου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου 
Ἐκκλησιάσθησαν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β’, πνευματικός πατήρ τοῦ νεοχειροτονηθέντος, μετά τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηπονήσσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων  Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Κληρικοί καί Μοναχοί ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Καρύγιαννης, Ὁμοσπονδιακός Βουλευτής, ἐκ Καναδᾶ, οἱ Ἐντιμκ.κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι αὐτῆς ἐνταῦθα, Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ξηρογιάννης, Δήμαρχος Ὀρχομενοῦ, ἄλλοι ἐπίσημοι, Εὐγεν. κ. Ἀγόρω Χρυσάνη, μήτηρ τοῦ νεοχειροτονηθέντος, Εὐγεν. δίς Βασιλική, αὐταδέλφη αὐτοῦ, οἰκεῖοι καί συγγενεῖς αὐτοῦ, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἀμέσως πρό τῆς τελέσεως τῆς χειροτονίας ἡ Α.Θ.Παναγιότης προσεφώνησε διά καταλλήλου τῇ περιστάσει προσλαλιᾶς τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον.
          νεοχειροτονηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς καί ἐν συνεχείᾳ διένειμε τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν οἰκείων καί συγγενῶν αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὡμίλησαν νέος Μητροπολίτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν υἱϊκήν αὐτοῦ εὐγνωμοσύνην πρός τε τόν Πατριάρχην καί πρός τήν περί Αὐτόν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος καί Πατριάρχης, συγχαρείς τῷ νεοχειροτονηθέντι καί εὐχηθείς αὐτῷ πᾶσαν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν καί δύναμιν.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Kalyon, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν ὁ Παναγιώτατος, ἡ Α. Μακαριότης καί πλεῖστοι προσκεκλημένοι αὐτοῦ.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου