Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Το Χρονικό της Πατριαρχικής επισκέψεως στις Μητροπόλεις Σιδηροκάστρου και Σισανίου


ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
20 -27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπεσκέφθη τάς Ἱ. Μητροπόλεις Σιδηροκάστρου καί Σισανίου καί Σιατίστης κατά τό χρονικόν διάστημα μεταξύ 20ῆς  καί 27ης Ὀκτωβρίου, ἀνταποκριθείς εἰς ἀπευθυνθείσας Αὐτῷ προσκλήσεις τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, ἵνα τελέσῃ τά ἐγκαίνια τοῦ νέου καθολικοῦ τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, καί    Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτασμῶν τῆς ἑκατονταετηρίδος ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης.
Ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησε δι’ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους ἐκ τοῦ  ἀερολιμένος τῆς Πόλεως, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ Ἐντιμ. κ.  Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου, τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου - Φωτογράφου, Πέτρου Μπαζγκάρλο, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, καί Ἰωάννου Γιλμάζ, ἐκ μέρους τῶν νέων τῆς Πόλεως, καί τῆς Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, μέλους τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν Focolari. Εἰς Θεσσαλονίκην προσετέθη εἰς τήν πατριαρχικήν συνοδείαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος.  
 Τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Θεσσαλονίκης ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιος, καί ἄλλοι Ἱεράρχαι, ὁ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, Ὑπουργός Μακεδονίας-Θράκης, ἐκ προσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν.
Καθ’ ὁδόν ὁ Πατριάρχης διῆλθεν ἐκ τοῦ χωρίου Βαμβακόφυτον καί τοῦ χωρίου Ἀκριτοχώριον, ὅπου Τόν ὑπεδέχθησαν οἱ τοπικοί ἄρχοντες καί οἱ κάτοικοι αὐτῶν, ἐκεῖθεν δέ ἀφίχθη εἰς τό Ἱ. γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὅπου ἀνέμενεν Αὐτόν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β’ μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ καί ἱκανός ἀριθμός Ἱεραρχῶν ἔκ τε τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου τῶν Νέων Χωρῶν καί ἐκ τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἡγούμενοι Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τά μέλη τῆς Ἱ. Κοινότητος καί ὁ πολιτικός Διοικητής αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀρίστος Κασμίρογλου, καί  πλῆθος πιστῶν οἱ ὁποῖοι εἶχον κατακλύσει ἀπό ἐνωρίς τούς πέριξ τῆς Ἱ. Μονῆς χώρους .    
Εἰς τήν εἴσοδον τῆς Μονῆς ὑπεδέχθη τόν Πατριάρχην ἡ Ἡγουμένη Ὁσιωτ. Μοναχή Ἰακώβη, Οὗτος δέ ἐν συνεχείᾳ προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ νέῳ Καθολικῷ ἐπί τῇ ἀφίξει Του, τῇ παρουσίᾳ τῶν ὡς ἄνω Κληρικῶν καί τοπικῶν ἀρχόντων, ἀντιφωνήσας μετά θερμῶν λόγων τούς προσφωνήσαντας Αὐτόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον καί Ὁσιωτ. Ἡγουμένην Ἰακώβην. Ὀλίγον ἀργότερον ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ καθ’ ἥν ὡμίλησε, προσφωνηθείς φιλοστόργως ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους, τοῦ καί πνευματικοῦ πατρός τῆς ἀδελφότητος τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου τούτου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, ἐκτός τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ, Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, καί ὁ Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ὁσιώτ. Μοναχός Μάξιμος Ἰβηρίτης, Βουλευταί καί ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου.  Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ηὐλόγησε τό ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ παρατεθέν δεῖπνον, τῇ συμμετοχῇ τῶν ὤς ἄνω.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 21ην Ὀκτωβρίου, ἐτελέσθη  μετά τῆς δεούσης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί λαμπρότητος ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου Καθολικοῦ τῆς Μονῆς ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία, συλλειτουργησάντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱεροθέου, Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Θερμῶν κ. Δημητρίου καί Τανάγρας κ. Πολυκάρπου.
 Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς τήν τράπεζαν τῆς Ἱ. Μονῆς, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησε καί ὁ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Ὑφυπουργός Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.
Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό χωρίον Ἄνω Πορόϊα ἔνθα οἱ κάτοικοι ὑπεδέχθησαν Αὐτόν μετ’ ἐκδηλώσεων τιμῆς καί ἐνθουσιασμοῦ, παρέστη δέ καί ὡμίλησε κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου ἱερατικήν σύναξιν τοῦ κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως  ἀπευθύνας νουθετηρίους πατρικούς λόγους. Ἀκολούθως μετέβη εἰς τό χωρίον Νεοχώριον, ὑπαντηθείς μετά ζωηροῦ ἐνθουσιασμοῦ ὑπό τῶν προσελθόντων πολυπληθῶν πιστῶν, ἐξ ὀνόματος τῶν ὁποίων ὡμίλησεν ὁ ἱερεύς τοῦ χωρίου ὡς καί εἷς  ἐκπρόσωπος τῶν μαθητῶν.  
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβη πεζῇ ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς εἰς τό χωρίον Μανδράκιον, ὅπου ἔσχε τήν εὐκαιρίαν νά δεχθῇ τά σεβάσματα τῶν κατοίκων αὐτοῦ καί συνομιλήσῃ μετ’αὐτῶν ἐκ τοῦ σύνεγγυς. Ἀκολούθως μετέβη εἰς Σιδηρόκαστρον ὅπου ἐγένετο παλλαϊκή ὑποδοχή εἰς τήν πλατεῖαν τῆς κωμοπόλεως καί καλωσώρισεν Αὐτόν ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολος Καρύδας, Δήμαρχος Σιντικῆς. Ἐν συνεχείᾳ, σχηματισθείσης πομπῆς, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου ἔνθα προέστη τῆς ἐπί τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ Δοξολογίας καί ἀντεφώνησε τόν προσφωνήσαντα Αὐτόν Σεβ. Ποιμενάρχην. Μετά ταῦτα ἐπεσκέφθη τά γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπολέως καί τήν ἐπισκοπικήν κατοικίαν, ἐγκαινίασε τό νέον ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον, ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίτης, ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυροῦ Ἰωάννου, καί παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῇ Μονῇ παρατεθέν ὑπό τοῦ Δημάρχου Σιντικῆς Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Καρύδα γεῦμα.    
Τό ἀπόγευμα συνηντήθη εἰς τούς χώρους τῆς Ἱ. Μονῆς  Ἀκριτοχωρίου μετά τοῦ ἐκ Σερρῶν ἐλθόντος ἐπί τούτῳ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξίου Τσίπρα, Προέδρου τοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α., καί ἔσχε μετ’αὐτοῦ ἐγκάρδιον συνομιλίαν καί ἀνταλλαγήν ἀπόψεων. 
Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς ἀνεπίσημον δεῖπνον προσφερθέν ὑπό τοῦ Συλλόγου κυνηγῶν τῆς περιοχῆς.
 Τήν ἑπομένην, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, καθ’ ἥν ἦγε τά ὀνομαστήριά της ἡ Ὁσιωτ. Ἡγουμένη Μοναχή Ἰακώβη, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος κατά τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ.  Μακαρίου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος ὅν ἀντεφώνησεν Οὗτος καταλλήλως ἀναφερθείς εἰς τήν ἀξίαν τοῦ μονήρους βίου καί ἐξάρας τούς ἀκαταλύτους πνευματικούς καί κανονικούς δεσμούς μεταξύ Μητρός Ἐκκλησίας καί τῶν Ἐπαρχιῶν αὐτῆς τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν,  εὐχηθείς δ’ ἐξ ὀνόματος πάντων τά εἰκότα εἰς τήν ἑορτάζουσαν Ἡγουμένην Ἰακώβην. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σταγῶν καί Μετώρων κ. Σεραφείμ, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος, Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ,   Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, Λαγκαδᾶ Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Ζακύνθου κ. Διονύσιος, καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος.  
 Τήν Τετάρτην, 24ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἡρακλείας, ἐνῶ μετά  τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Ἐπισκοπείου τῆς πόλεως ταύτης, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Γυμνασίου καί Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου τῆς πόλεως καί ὡμίλησε πρός τούς ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ τοῦ σχολείου συγκεντρωθέντας καθηγητάς καί μαθητάς. Ἐν συνεχείᾳ, συνηντήθη μετά τῶν συναθροισθέντων κατοίκων τοῦ παραλιμνίου χωρίου Λιθότοπος καί ἐξεναγήθη ἐν πλῷ εἰς τόν ὑδροβιότοπον τῆς λίμνης Κερκίνης. Τό ἑσπέρας ηὐλόγησε τό ἐν τῷ Ἱ. Ἡσυχαστηρίῳ παρατεθέν δεῖπνον, καθ’ὅ ἔσχε πατρικήν ἐπικοινωνίαν μετά τῶν ἐν αὐτῷ ἐγκαταβιουσῶν μοναζουσῶν.        
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 25ης ἰδίου, συνηντήθη μετά τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου Βυρωνείας, εἰς τούς ὁποίους ὡμίλησε διά τήν ἀνάγκην σεβασμοῦ καί προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί ἐν συνεχείᾳ περιεπάτησε μετ’αὐτῶν παρά τόν ποταμόν Στρυμῶνα.
Μετά ταῦτα μετέβη εἰς τήν περιχήν τοῦ ὀχυροῦ Ροῦπελ, παρά τήν συνοριακήν γραμμήν Ἑλλάδος-Βουλγαρίας, ὅπου Τόν ὑπεδέχθη ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Σοφιανίδης, Ἀντιστράτηγος, Διοικητής τῆς 1ης Στρατιᾶς, ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐκεῖ πεσόντων ἡρωϊκῶς καί ἐξεναγήθη εἰς τούς χώρους τοῦ ὀχυροῦ.
Τήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησεν ὁδικῶς εἰς Σιάτισταν ἔνθα ἐπεφυλάχθη Αὐτῷ πάνδημος ὑποδοχή ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τῶν ἀρχόντων τοῦ τόπου καί τοῦ λαοῦ εἰς τόν πρό τοῦ Δημαρχείου χῶρον. Ἐν συνεχείᾳ, μετέβη ἐν πομπῇ εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, τοῦ συμπληρώσαντος ἑκατόν ἕτη ἀπό τῆς ἀνιδρύσεώς του, ἔνθα ἐψάλη Δοξολογία καί ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις ὑπό τοῦ προϊσταμένου τοῦ ναοῦ, τοῦ Περιφερειάρχου Δυτικῆς Μακεδονίας Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Δακῆ καί τοῦ Πατριάρχου.
Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον δεῖπνον, παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κυρίας Παναγιώτας Ὀρφανίδου, Δημάρχου Βοΐου, ἀνταλλαγεισῶν μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ Πατριάρχου καταλλήλων προπόσεων.
Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 26ην Ὀκτωβρίου, ἐτελέσθη μετά πάσης ἱεροπρεπείας καί λαμπρότητος εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης ἡ Θεία Λειτουργία, προεξαρχούσης τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί συλλειτουργησάντων Αὐτῇ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β’, τῶν ἀρχιερέων μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας καί τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ. Θεοκλήτου, Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύλου, Κορίνθου κ. Διονυσίου, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου, καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Τανάγρας κ. Πολυκάρπου καί Διαυλείας κ. Γαβριήλ, συμπροσευχηθέντων τῶν πολιτικῶν καί πολιτειακῶν παραγόντων καί τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, μεθ’ ὅ ἐπηκολούθησεν ἡ ἀνταλλαγή προσφωνήσεων καί ἀναμνηστικῶν δώρων μεταξύ τοῦ  Ποιμενάρχου καί τοῦ Πατριάρχου.  
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τό παρακείμενον αὐτῷ ἐκκλησιαστικόν μουσεῖον καί ἐτέλεσε τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ αὐτῆς εὑρισκομένου τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Ἀντωνίου. Τήν μεσημβρίαν δέ παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα ὑπό τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ πανηγυρίζοντος Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις τό ἀπόγευμα ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί διαφόρους ἀρχοντικούς οἴκους τῆς πόλεως καί ἀκολούθως ὡμίλησεν ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς ἐπαρχίας ταύτης καί ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τόν προσφωνήσαντα Αὐτόν Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως  Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλον. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐγένετο εἰς τό Τραμπάτζειον Γυμνάσιον-Λύκειον ἑορταστική ἐκδήλωσις μετά μουσικοῦ προγράμματος ὑπό τῆς χορωδίας τοῦ Μουσικοῦ σχολείου Σιατίστης. Ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Πατριάρχης ἀπένειμεν εἰς τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Παπαγεωργίου, μέγαν εὐεργέτην τῆς Σιατίστης, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ρεφερενδαρίου, ὡς καί τό παράσημον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης. Τό πρόγραμμα τῆς ἡμέρας κατεκλείσθη δι’ ἐπισήμου δείπνου, παρατεθέντος πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου ὑπό τοῦ Περιφερειάρχου Δυτικῆς Μακεδονίας Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Δακῆ εἰς τό ξενοδοχεῖον «Ἀρχοντικό».     
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου, 27ης Ὀκτωβρίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό χωρίον Ἐράτυρα ἔνθα ἀνέμενον Αὐτόν, παρά τήν σφοδράν βροχόπτωσιν, πλήθη πιστῶν ὑποδεξαμένων Αὐτόν μετ’ ἐνθέρμων ἐκδηλώσεων συμφώνως πρός τά τοπικά ἔθιμα καί προέστη Οὗτος Δοξολογίας εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου, κατά τήν ὁποίαν προσεφώνησεν Αὐτόν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Ἀλεξίου δι’εἰλικρινῶν καί λίαν συγκινητικῶν λόγων, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη τόν ἐν ἐρειπίοις κείμενον ἐπισκοπικόν ναόν  Σισανίου κία ἐξεναγήθη ἐν αὐτῷ.
Εἶτα μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἀθανασίου Ἐρατύρας, ἐν τῇ εἰσόδῳ τῆς ὁποίας ἐγένετο κατά τό εἰωθός, ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή Του, ἐτελέσθη Δοξολογία ἐν τῷ Καθολικῷ αὐτῆς καί ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις  μεταξύ τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Μητρούδη καί τοῦ Πατριάρχου, ἐτελέσθη δέ ἐν συνεχεία ἁγιασμός ἐπί τῇ θεμελιώσει τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μουσείου καί τοῖς ἐγκαινίοις τοῦ ἀνακαινισθέντος κτηρίου τῆς Ἱ. Μονῆς. 
Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Σισανίου καί Σιατίστης κατεκλείσθη τήν μεσημβρίαν διά τῆς παραθέσεως ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Σόκκουτη, Ἀντιπεριφερειάρχου Κοζάνης, γεύματος εἰς τό ξενοδοχεῖον «Σιάτιστα», κατά τό ὁποῖον ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τε τόν Ποιμενάρχην καί πρός τό σύνολον τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Θεοσώστου ταύτης Μητροπόλεως. Τέλος, ἐγένετο προσκυνηματική ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μικροκάστρου.
Ἐκεῖθεν ὁ Πατριάρχης καί οἱ συνοδοί Αὐτοῦ ἀφίχθησαν ὁδικῶς εἰς τό ἀεροδρόμιον «Μακεδονία» τῆς Θεσσαλονίκης ἔνθεν  προεπέμφθησαν ὑπό τοῦ ἐπιτοπίου Ποιμενάρχου, Ἱεραρχῶν τῶν παρακειμένων Μητροπόλεων καί κρατικῶν παραγόντων.    
          Τόν Πατριάρχην, ἀφιχθέντα αἰσίως εἰς τό Διεθνές Ἀεροδρόμιον τῆς Πόλεως, ὑπεδέχθη ὁ καί προπέμψας Αὐτόν Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου