Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

4η Νοεμβρίου: Κυριακή Ε΄ Λουκά
Κυριακή Ε΄ ΛΟΥΚΑ 

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωαννικίου τοῦ Μεγάλου καί τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Νικάνδρου, Ἐπισκόπου Μύρων, καί Ἑρμαίου Πρεσβυτέρου. 
Πορφυρίου Μάρτυρος. Ἰωάννη Βατάτζη τοῦ Βασιλέως καί ἐλεήμονος. 
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Γεωργίου Καρσλίδου.

Ἦχος πλ. α΄ – Ἑωθινόν ΙΑ΄Ἀπόστολος: Κυριακῆς κβ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν· «Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν...» (Γαλ. ς΄  11-18).
Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς ε΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ· «Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος...» (Λουκ. ις΄ 19-31).
Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου