Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Γ’ Ἐπισκοπική Συνελεύσις Αυστραλίας (Ὠκεανίας) - Συμπαράστασις στον Αρχιεπίκσοπο Αχρίδος Ιωάννη

Τά Μέλη τῆς Γ’ Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ὅλων τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας συνῆλθαν ἐν Σύδνεϋ Νέας Νοτίου Οὐαλίας, ἀπό 14ης ἕως 15ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ὑπό τήν ex officio προεδρείαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ. 

Διαβάστε τη συνέχεια στη "συν-οδοιπορία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου