Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου (30/11/2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

            Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τοῦ Σαββάτου, 26ης, μέχρι καί τῆς Τρίτης, 29ης τ. μ. Νοεμβρίου 2016.
Κατά τήν διάρκειαν τῶν συνεδριῶν τούτων:
α) προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Στέφανος Κατές, Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, ἐξελέγη παμψηφεί Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ ποιμενάρχῃ αὐτῆς κυρίῳ Παϊσίῳ, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Στρατονικείαςκαί
β) ἐπεβλήθη τῷ Ἀρχιμανδρίτῃ Δανιήλ-Ρίτσαρντ Τόϋν (Daniel-Richard Toyne), κληρικῷ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιγκαπούρης, ποινή τῆς ἀπό τῆς ἱερωσύνης καθαιρέσεως καί ἐπανήχθη οὗτος εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν, διά τά εἰς ὑπέπεσεν ἐκκλησιαστικά παραπτώματα.
Κατά τάς συνεδρίας ταύτας ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.
Ἐν τέλει τῶν συνεδριῶν τούτων, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Mητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἑόρτιοι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
                                                                                                Ἐκ τοῦ Γραφείου


Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

Anthony Bloom: "Εἴμαστε πλούσιοι ἐπειδὴ τὰ πάντα μᾶς ἔχουν δοθεῖ"


+ Αντώνιος Μητροπολίτης Σουρόζ
Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh)
(1991)


Κύριος μς προειδοποιε σήμερα πόσο δύσκολο εναι γι ναν νθρωπο πλούσιο ν εσέλθει στν Βασιλεία το Θεο. Ατ σημαίνει τι Βασιλεία το Θεο εναι νοιχτ μόνο στος ναγκεμένους, σ’ κείνους πο εναι φτωχοί, πο στερονται τ πάντα στ γ; χι. Βασιλεία το Θεο εναι νοιχτ σ λους πο δν εναι σκλαβωμένοι στ πράγματα πο κατέχουν.

ταν διαβάζουμε τν πρτο Μακαρισμ, «Ελογημένοι εναι ο φτωχο στο πνεμα, διότι σ’ ατος νήκει Βασιλεία τν Ορανν», μς δίνεται να κλειδ ν κατανοήσουμε τοτον τν λόγο : πτωχο στ πνεμα εναι κενοι πο κατανόησαν τι δν χουν τν κυριότητα σ τίποτα π’ σα κατέχουν. Εμαστε δημιούργημα τς Θεϊκς νέργειας, χουμε γαπηθε σν πάρξεις· χουμε προσφερθε π τν Θε ν εμαστε σ κοινωνία μαζί Του στν ποία δν χουμε καθόλου δικαιώματα. ,τι εμαστε, ,τι κατέχουμε δν μς νήκει μ τν ννοια τι δν χουμε φτιάξει τος αυτούς μας, δν δημιουργήσαμε ,τι φαίνεται, ,τι μς νήκει – κάθε τι πο εμαστε κα πο χουμε εναι γάπη, γάπη το Θεο κα γάπη τν νθρώπων, κα τίποτα δν κατέχουμε πειδ τ πάντα εναι να δρο πο τ χάνουμε τ στιγμ πο θέλουμε ν τ κάνουμε κτμα μας και λέμε, «Εναι δικό μου».

π τν λλη, Βασιλεία το Θεο εναι ληθιν βασιλεία κείνων πο γνωρίζουν τι εναι πέραντα πλούσιοι πειδ μπορομε ν περιμένουμε τ πάντα π τν θεϊκ κα τν νθρώπινη γάπη. Εμαστε πλούσιοι πειδ δν κατέχουμε τίποτα, εμαστε πλούσιοι πειδ τ πάντα μς χουν δοθε· κα τσι εναι δύσκολο γι κάποιον πο φαντάζεται τι εναι πλούσιος δικαιωματικ ν νήκει σ τοτο τ βασίλειο που τ κάθε τι εναι δεγμα γάπης, κα πο τίποτα δν μπορομε ν κατέχουμε, πο χει φαιρεθε π λλους· πειδ τ στιγμ πο λέμε τι κατέχουμε κάτι πο δν μς χει δοθε ετε π τν Θε ετε π νθρώπινη φροντίδα, τ ποκόβουμε π τ μυστήριο τς γάπης. π τν λλη, τ στιγμ πο γκιστρωνόμαστε σ τιδήποτε, γινόμαστε σκλάβοι του.

Θυμμαι ταν μουν νέος, ναν νδρα ν μο λέει: Δν καταλαβαίνετε τι τ στιγμ πο παίρνεις στ χέρια σου να νόμισμα και δεν εσαι προετοιμασμένος ν νοίξεις τ χέρι σου γι ν τ φήσεις, δν χρησιμοποιες σωστ τ χέρι σου, τ σμα σου, πειδ λη προσοχ σου θ πικεντρώνεται στ ν μν χάσεις ατ τ νόμισμα, - τ πόλοιπα θ ξεχαστον.

Ετε κρατμε να χάλκινο νόμισμα, ετε νοιώθουμε πλούσιοι – διανοητικ, συναισθηματικ, λικ, - εμαστε φυλακισμένοι, χουμε χάσει τ χρήση νς μέρους το σώματος μας, το μυαλο μας, τς καρδις μας· δν μπορομε ν εμαστε πι λεύθεροι, κα Βασιλεία το Θεο εναι βασιλεία λευθερίας.

π τν λλη πλερ πίσης, πόσο δύσκολο εναι γι κάποιον πο ποτ δν το χει λείψει τίποτα, πο πάντοτε εχε περισσότερα π σα χρειαζόταν, ν συνειδητοποιήσει τν φτώχεια τν νάγκη κάποιου λλου: φτώχεια λικ, συναισθηματικ, διανοητικ ποιαδήποτε λλη νάγκη. παιτεται π μς ν εμαστε προσεχτικο στς κινήσεις τς καρδις λλων νθρώπων κα στς νάγκες τους στε ν νταποκριθομε σ’ ατς.