Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

"Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπευθύνεται σ’ ὅλους καὶ μᾶς καλεῖ νὰ καρποφορήσουμε τὸ Χριστὸ μέσα μας". (Κυριακή του Σπορέως)Ιωήλ Φραγκάκου
Μητροπολίτου Εδέσσης

« σπόρος στν  Λόγος το Θεο»

Πολλς φορς συνήθιζε ν μιλε  Κύριος μ παροιμίες καπαραβολές. Μι π’τς σπουδαιότερες παραβολς Του εναι κα τοῦ σπορέως κα εναι ατ πο κούσθηκε σήμερα στ εαγγελικὸ νάγνωσμα.νας γεωργς σπειρε τν σπόρο του στ χωράφι κι π’ τ τέσσερα μέρη το σπόρου τ τρία πο πεσαν πάνω στ δρόμο, στν πέτρα κα στ’ γκάθια χάθηκαν, ν τ τελευταο πο πεσε πάνω στν καλ γ καρποφόρησε σ να μέρος τριάντα τος κατό, σ’ λλο ξήντα κα σ’ λλο κατ (Μάρκ. 4,20). ς δομε πς καρποφορε  λόγος το Θεο:

 πεξήγηση τς παραβολς.  Κύριος ρμήνευσε τν παραβολκα επε πς  καλ γ εναι ατο πο χουν καλ κα γαθ καρδιὰ (Λουκ. 8,15), εναι ο νθρωποι ο «συνιέντες» (Ματθ. 13,23), εναι ατο πο κουσαν μ σοβαρότητα τ λόγο το Θεο, «οἱ παραδεχόμενοι» (Μάρκ. 4,20). λοι ατο δν πορρίπτουν τ φωνὴ το Θεολλ μ πολλ πομον κα πιμον καλλιέργησαν τὸ σπόρο το Θεο, γι’ ατ κι εχαν πλούσια καρποφορία. Ποι εναι ατ  καρποφορία;  λόγος το Θεο εναι  διος  Χριστός. Δν εναι πλς νας νθρώπινος λόγος πο κρύβει μέσα του μία θρησκευτικ εδηση, στω κα τν μεγαλύτερη  τν πιὸ συνταρακτική. Πίσω π’ τ νοήματα το Εαγγελίου κρύβεται  διος  Χριστός,  Υἱὸς το Θεο Λόγος Του. «Τεκνία μου, ος πάλιν δίνω, χρις ο μορφωθε Χριστς ν μν» (Γαλ, 4,19), τονίζει ὁ πόστολος Παλος. Πράγματι  Χριστός,  Λόγος το Θεο, σν μικρὸ βρέφος ναπτύσσεται μέσα στς καρδις τν νθρώπων. λλωστε ὁ διος  ησος επε πς μητέρα Του κα δέλφια Του εναι ατο ποὺ κον τ λόγο το Θεο κα τν φαρμόζουν στν ζω τους (Λουκ. 8,21).  φαρμογ το λόγου-ντολν το Θεο εναι διάψευστη μαρτυρία πς  Χριστς χει μορφωθε μέσα μας.

Πς καταλαβαίνουμε τν καρποφορία το λόγου το Θεο;

Κυριακή 15 Οκτωβρίου: Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα (πρωτότυπο κείμενο και νεοελληνική απόδοση)


Επιμέλεια
Ελευθερίου Χρυσοχόου
Πρωτοπρεσβυτέρου
του Οικουμενικού Θρόνου


Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου (4.10.2017)

(φωτογραφία: Νικολάου Μαγγίνα, www.amen.gr) 

Προαγωγαί εἰς τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον
καί τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν

Κατά τήν σημερινήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰσηγήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐξεφράσθη ἡ πλήρης εὐαρέσκεια Αὐτοῦ τε καί τοῦ ἱεροῦ σώματος πρός τόν μέχρι τοῦδε Ἀρχιγραμματεύοντα Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον ἐπί τῇ συμπληρώσει τῆς θητείας του ἐπί κεφαλῆς τῶν συνοδικῶν Γραφείων, διωρίσθη δέ νέος Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ὁ μέχρι τοῦδε Ὑπογραμματεύς Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, οὗτινος ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τελεσθήσεται τήν προσεχῆ Κυριακήν, 8ην τ.μ., ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. Νέος Ὑπογραμματεύς διωρίσθη συνοδικῶς ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος.

Ὁ μέχρι σήμερον Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος κ. Παΐσιος διωρίσθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Ἐξ ἑτέρου, εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ μέχρι σήμερον Πρωτοσυγκελλεύοντος Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, ὅν θερμῶς συνεχάρη καί ηὐχαρίστησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης διά τήν εὔορκον ὑπηρεσίαν αὐτοῦ ἐπί σειράν ἐτῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ὁ Πατριάρχης προήγαγεν εἰς Μέγαν Πρωτοσύγκελλον τόν Ἀρχιδιάκονον Αὐτοῦ Πανοσιολ. κ. Ἀνδρέαν, μέλλοντα νά χειροτονηθῇ εἰς Πρεσβύτερον κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Εἰς τήν οὐτωσί κενωθεῖσαν θέσιν τοῦ Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου ἡ Α. Θ. Παναγιότης προήγαγε τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα κ. Θεόδωρον, οὗτινος ἡ χειροθεσία εἰς Μ. Ἀρχιδιάκονον γενήσεται κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης τ.μ., ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. Τέλος, ὁ Πατριάρχης Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ ὠνόμασε τόν μέχρι τοῦδε Τριτεύοντα Πανοσιολ. κ. Νήφωνα.         

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 4ῃ Ὀκτωβρίου 2017

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου